Opisy wystąpień

Agnieszka Kister

Prelegent

Agnieszka Kister
Dyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia

Dyrektor Centrum e-Zdrowia i pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Informatyzacji. Wcześniej dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Politycznych na UMCS w Lublinie, a także Wydziału Zarządzania na SGH w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się działaniami sektora publicznego na rzecz rozwoju e-zdrowia i telemedycyny w Polsce.

Back to Top