Opisy wystąpień

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Prelegent

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1994 Spec. Krajowy ds. Audiologii, Konsultant Krajowy Audiologii i Foniatrii a od 2011 Otorynolaryngologii. Inicjator i organizator Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu. Kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina. Pionier kilkudziesięciu nowych technologii operacyjnych, pierwszy zastosował w Polsce implanty słuchowe: ślimakowy w 1992, do pnia mózgu 1998, ucha środkowego 2003. Pierwszy zoperował w świecie osoby z częściową głuchotą i skonstruował nowe elektrody oraz procedurę chirurgiczną (obecnie polska szkoła w nauce światowej).

Autor i współautor ponad 3500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Profesor Honorowy w USA, Mołdawii i Kirgistanie, doktor honoris causa 3 polskich uczelni. Wykładowca na zaproszenie na kongresach światowych i kontynentalnych. Członek krajowych i najważniejszych zagranicznych towarzystw naukowych (AOS, ANS, CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS) w tym pierwszy Polak najstarszych amerykańskich towarzystw. Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Laureat nagród państwowych – Prezydenta RP, Premiera, ministrów zdrowia, nauki, gospodarki, rozwoju i spraw zagranicznych, środowiska medycznego oraz ponad 100 prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy oraz Papieża Franciszka Medalem Pro Ecclesia et Pontifice, przez międzynarodowe kapituły Medalem ECCE HOMO oraz Orderem Uśmiechu. Dwukrotnie pierwszy na Liście Stu najbardziej wpływowych w polskiej medycynie wg. czasopisma Puls Medycyny.

Laureat plebiscytu 25-lecia w kategorii nauka. Autor 16 patentów, organizator festiwali muzycznych, autor scenariusza i tekstów musicalu Przerwana Cisza. Inicjator powszechnych badań przesiewowych w polskiej medycynie.

Back to Top