Harmonogram

10:00-10:10

Otwarcie konferencji

10:10-11:40

Dyskusja panelowa: Zdrowie priorytetem w polityce państwa - czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?  

Prowadzenie panelu: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ

mec. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Filip Nowak, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

11:40-11:50

Przerwa 


11:50-13:00

Dyskusja panelowa: Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

Prowadzenie panelu: Ewelina WójcikSenior Product Manager, Wolters Kluwer Polska

Urszula Jaworska, Wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Alberto Scandroglio, CEE Channel Partner Manager, Wolters Kluwer Health, Clinical Effectiveness
Paweł Żuk, Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. 

 

13:00-13:10

Przerwa

13:10-14:20

Dyskusja panelowa: Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

Prowadzenie panelu: mec. Jan PachockiSenior Associate w Domański Zakrzewski Palinka sp. k., ekspert Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

dr hab. n. med. Szczepan Cofta
Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
Michał Góra, Prezes Zarządu Alfavox Sp. z o.o.
Agnieszka KisterDyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

14:20:14:40

Przerwa 

14:40-15:50

Gala finałowa III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

15:50

Zakończenie konferencji

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
Partnerzy merytoryczni
LEX Compliance Medica
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Patroni honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Wielkopolska Izba Lekarska
Sponsorzy
Alfavox
UpToDate Wolters Kluwer
Gabos Software Sp. z o.o.
Medtronic Poland Sp. z o.o.
Patroni medialni
Prawo.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Służba zdrowia
Puls Medycyny
Back to Top