Harmonogram

10:00-10:10

Otwarcie konferencji

10:10-11:40

Dyskusja panelowa: Zdrowie priorytetem w polityce państwa - czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?  

Prowadzenie panelu: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

11:40-11:50

Przerwa 


11:50-13:00

Dyskusja panelowa: Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

Prowadzenie panelu: Marcin Stępień, Wolters Kluwer Polska

13:00-13:10

Przerwa

13:10-14:20

Dyskusja panelowa: Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

Prowadzenie panelu:

14:20:14:30

Przerwa 

14:30-15:40

Gala finałowa III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

15:40

Zakończenie konferencji

Konferencję otworzymy debatą ekspertów:

Zdrowie priorytetem w polityce państwa - czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?  

 • Jak doświadczenia pandemii zmieniają system ochrony zdrowia?
 • Jaki jest bilans zysków i strat w sferze organizacji, zarządzania i finansowania systemu ochrony zdrowia w czasach pandemii?
 • Czy politycy dostrzegli konieczność inwestycji w zdrowie?
 • Co z ustawą 6%, czy to nie czas, aby zacząć rozmawiać o planie dalszego zwiększania nakładów na zdrowie?
 • Jakie są największe wyzwania w budowaniu systemu nakierowanego na jakość i bezpieczeństwo pacjentów?
 • Jakie obszary systemu wymagają największych inwestycji, aby zwiększać wartość zdrowotną? 

Tematy kolejnych paneli eksperckich to:

Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

 • Co wiemy o wynikach i efektywności placówek medycznych?
 • Czy polskie podmioty lecznicze mają dzisiaj motywację do poprawy jakości usług zdrowotnych?
 • Czy odejście od modelu fee for service i upowszechnianie płacenia za efekty jest możliwe w najbliższych latach?
 • Jakie bariery hamują proces wdrażania rozwiązań nakierowanych na jakość i efektywność placówek medycznych?
 • Jakie zmiany planowane są w standardach akredytacyjnych CMJ?
 • Czy płatnik zamierza zwiększyć udział kryteriów jakościowych w finansowaniu świadczeń zdrowotnych?

Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.

 • Gdzie dzisiaj jesteśmy po okresie przyśpieszenia we wdrażaniu telemedycyny wymuszonej pandemią?
 • Jakiego wsparcia oczekują placówki na drodze do rozwoju telemedycyny?
 • Czy potrzebne są nam standardy w udzielaniu świadczeń telemedycznych w trosce o jakość i bezpieczeństwo pacjentów?
 • Jakie cele strategiczne stawiamy sobie w obszarze e-Zdrowia na najbliższe lata?
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
Partnerzy merytoryczni
LEX Compliance Medica
1_Instytut Łazarskiego IZWOZ
Patroni honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Patroni medialni
Prawo.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Służba zdrowia
Puls Medycyny
Back to Top