Główne tematy

Jakość w ochronie zdrowia
Monitorowanie wyników leczenia
Finanse na rzecz wartości zdrowotnej
Kadry medyczne a telemedycyna

Podczas konferencji zastanowimy się:

Do udziału zapraszamy:

kadrę zarządzającą w podmiotach ochrony zdrowia
przedstawicieli środowisk medycznych i pacjenckich
przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
Partnerzy merytoryczni
LEX Compliance Medica
1_Instytut Łazarskiego IZWOZ
Patroni honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Patroni medialni
Prawo.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Służba zdrowia
Puls Medycyny
Back to Top