Ważny komunikat!

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem termin konferencji uległ zmianie.

Nowy termin konferencji to:

4 czerwca 2020

Miejsce konferencji pozostaje bez zmian.

Wierzymy, że ta decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Organizatorzy

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora firmy Wolters Kluwer Polska i partnera merytorycznego Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zapraszamy Państwa na konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie: „Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce”.

Wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. Prelegenci podzielą się także dobrymi praktykami we wdrażaniu zmian nakierowanych na budowanie wartości zdrowotnej oraz poprawę doświadczeń pacjenta.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
oraz Center of Value Based Healthcare
Uczelnia Łazarskiego
Sylwia Gołaś-Olszak
Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna
Wolters Kluwer Polska 

Tematyka

Konferencję otworzymy debatą ekspertów, podczas której wspólnie zastanowimy się, czy polski system ochrony zdrowia jest gotowy na zmianę podejścia do wynagradzania usługodawców nie za usługę, ale za wartość i jakie działania powinny być podjęte, aby taka transformacja była skuteczna.

Następnie program konferencji podzielimy na dwie równoległe sesje tematyczne:

Panel ekspercki, podczas którego będziemy rozmawiać z zaproszonymi autorytetami rynku zdrowia na temat budowy rozwiązań systemu opieki zdrowotnej opartych o wartość,

oraz

Sesję dobrych praktyk, w trakcie której zaprezentowane zostaną rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami medycznymi na przykładzie praktycznych wdrożeń. Na konkretnych przykładach pokażemy efekty podjętych działań, projektów, wdrożeń, optymalizacji.

Stoliki eksperckie

Dla uczestników konferencji dostępna będzie specjalnie wydzielona przestrzeń ze stolikami eksperckimi, gdzie będzie możliwość skonsultowania indywidualnych problemów, wymiany doświadczeń oraz poznania ciekawych rozwiązań dla rynku medycznego.

Do udziału zapraszamy:

kadrę zarządzającą w podmiotach ochrony zdrowia
przedstawicieli środowisk medycznych i pacjenckich
przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
Partnerzy merytoryczni
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
LEX Compliance Medica
Patroni honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Sponsorzy
Alfavox
Gabos Software Sp. z o.o.
Patroni medialni
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Prawo.pl
Służba zdrowia
Puls Medycyny
Back to Top